За нас

 Security Solutions Institute е част от структурата на ПИМ Прима АД. Институтът е специализиран в развиването на изследователски и приложни дейности, чийто фокус е сигурността на клиентския бизнес.
Под мотото „Ние знаем как” SSI изгражда и предлага на своите клиенти цялостна политика за информационна сигурност и всички технически детайли към нея.
 Нашата мисия е да предоставим сигурност на клиентския бизнес. Информацията представлява актив с висока стойност за бизнеса. Информационната сигурност е на първо място проблем на мениджмънта на компаниите, но засяга персонала, организацията на работа, бизнес процесите, технологиите и фирмената политика.

Неизбежно високите технологии носят със себе си както ползи така и рискове. Отговорността за информационната сигурност става все по-важна поради увеличаващите се възможности за злоупотреба, а също и вследствие на нарастващата база от законови нормативни изисквания.

Нашата цел е да разработим политика за информационна сигурност, която да минимизира риска от загуба, компрометиране или неправилна употреба на информация.  Такава политика би предотвратила вреди за организацията.

Удостовертение за управление на проекти