Изпълнени проекти

Компания ССИ ЕООД, под ръководството на г-н Деян Йовков е изпълнила проекти за изграждане и интеграция на информационни системи за последните 5 години, както следва:

Разработка и внедряване на система за идентичност и достъп:

▫ Управление на вътрешни потребители

▫ Управление на икономически оператори и техните служители

▫ Делегации между икономическите оператори

▫ Митническа система за управление на правата – Приложения, Роли, Бизнес функции, Профили – за вътрешни и външни потребители

▫ 30+ Драйвера за MAD, Notes, Informix, DB2, MySQL, PostgreSQL и други

▫ 20+ Работни процеса

▫ Система за регистриране на външни потребители (SSPR-PWM), управление на Qualified Electronic Signatures (x509) за удостоверяване на потребители

▫ WebSSO за всички приложения

▫ SAML2 federations

▪ Identity and Access Management интеграция:

▫ Дизайн на системната архитектура

▫ Инсталация, конфигурация и ъпгрейд (IDM)

▫ Разработка на драйвери (MSSQL, PostgreSQL, Informix, Oracle, Loopback, PW Notify, etc.)

▫ Разработка и конфигурация на User Application.

▫ Поддръжка на процесите

▪ Privilege Account Management SAFEGUARD интеграция:

▫ Дизайн на системната архитектура

▫ Инсталация, конфигурация и ъпгрейд (Session Management)

▫ Внедряване на политики

▫ Поддръжка на процесите

▪ Big Data System HADOOP/CLOUDERA – УНСС разработка и внедряване

▫ Дизайн на системната архитектура

▫ Инсталация, конфигурация и ъпгрейд

▫ Обучение на университетски преподаватели

▫ Поддръжка на системите