Машинен анализ (алгоритми) на физиологични данни – ЕКГ, HR, BP, физ. активност

 Предоставяне на програмен код в първичен вид (C, C#, SQL) и конфигурационни файлове, служещи като база за бъдещо развитие на системи за отдалечено наблюдение на пациенти.

Параметри от анализ на телеметричния модул:

–          Надкамерни екстрасистоли

–          Камерни екстрасистоли

–          Надкамерни екстрасистоли в бигеминия

–          Камерни екстрасистоли в бигеминия

–          Абсолютна аритмия (предсърдно мъждене)

–          Пропуснати удари

–          Брадикардия

–          Тахикардия

–          Предсърдно трептене

–          HRV

Партиден номер:  #YL5002610

Цената на годишен лиценз се изразява в 5000EURO без начислен ДДС.