Интегриране на MS SQL Server с Hadoop

 1. Инсталиране на MS SQL Server 2017 на посочен хардуерен сървър с предоставен програмен продукт MS Server 2016 операционна система и MS SQL Server 2017.
 2. Проверка на предоставена мрежова свързаност на MS SQL Server 2017 с Hadoop / Cloudera инсталацията.
 3. Интегрирането да предоставя средства, работещи в MS SQL Server 2017 за:
  a) Автоматично четене, модифициране, изтриване на данни в Hadoop от приложение, работещо с MS SQL Server 2017.
  b) Импортиране и експортиране на данни между Hadoop и MS SQL Server 2017.
  c) Интегриране с данни от Hadoop с инструменти за Анализ и за Бизнес интелигентност.
  d) Предоставяне на възможност за разработване на програми в среда на MS SQL Server 2017, използвайки автоматично прочетени (за записване данни от) в Hadoop.
  e) Създаване на тригери (в понятията на MS SQL Server) с потенциално активиране на Съхранени процедури (Stored Procedures) от данни, намиращи се в Hadoop, като данните за всеки отделен тригер се съхраняват в таблица, оптимизирана за работа в паметта (memory-optimized tables in the main memory).
  f) Създаване на Система за Машинно обучение ( Machine Learning – ML), свързана с работата на тригерите от данни в Hadoop.
  g) Конфигуриране на среда, създаваща „Columnstore indexes“ от данните за всеки отделен тригер, съхранявани в таблица, оптимизирана за работа в паметта.
  h) Конфигуриране на среда за обвързване на информация от данни в Hadoop с МS SQL Server 2017 Analytics Services.
  i) Предоставяне на лицензиран софтуер, програмен код в първичен вид (например в C#, Python) и конфигурационни файлове съответно за е), f), g) и h), посочени по-горе, служещи като база за бъдещо развитие на Центъра за компетентност.

Партиден номер: #YL6002610

Цената на годишен лиценз се изразява в 2280EURO без начислен ДДС.