Vasco Data Security

 

VASCO е световен лидер в подсигуряването с двуфакторна автентикация, подписване на транзакционни данни, решения за подписване на документи с електронни подписи и управление на идентичност, предназначени за всякакви организации и държавни учреждения. VASCO също така подсигурява достъпа до данни и приложения в облака и предоставя солиден набор от инструменти за разработчиците на приложения, за да интегрират лесно функциите за сигурност в своите уеб-базирани и мобилни приложения. Повече от 10 000 клиенти в 100 държави разчитат на VASCO, за да подсигурят достъпа, да управляват идентичности, да проверяват транзакции, да опростяват подписването на документи и да защитят високостойностните си активи и системи.

Когато става въпрос за онлайн сигурност, повечето организации се стремят да постигнат правилния баланс на защита с оптимален потребителски опит. Затова VASCO разработи иновативна платформа в едно с патентовани технологии за сигурност, използвайки най-силното криптиране и най-новата биометрика, които позволяват персонализирани решения, съобразени с индивидуалните нужди на всеки клиент. Това допринася за по-голямо съсредоточаване върху бизнеса и по-малко върху уязвимостите в областта на сигурността и постигането на съответствие с различни регламенти.


За допълнителна информация се свържете с нас или посетете www.vasco.com